Gå til indhold

Publikationer

Centrets centrale opgave og hovedaktivitet vil være at indsamle, bearbejde og analysere viden med henblik på at rådgive statslige såvel som lokale myndigheder og private aktører om implementering, praktisk udførelse og efterfølgende monitering af effekterne af marin naturgenopretning, så fremtidige aktiviteter kan hvile på fagligt velfunderede løsninger (Bruhn et al. 2020, Stæhr et al. 2020). Centret vil have et nationalt fokus og internationalt perspektiv for at sikre, at den nyeste viden omkring marin naturgenopretning bliver bearbejdet og gjort tilgængelig for danske interessenter rækkende fra nationale og lokale myndigheder til private foreninger og andre aktører.