Gå til indhold

Kontakt Center for Marin Naturgenopretning

Her på siden kan du komme i kontakt med Center for Marine Naturgenopretning

 

Styregruppe

 

 

Peter A.U Stæhr

 

Mogens Flindt

 

Jens Kjerulf Petersen

 

Torben Bramming Jørgensen

 Professor  Professor (Associate) Professor Projektchef
 

Århus Universitet

 

Syddansk Universitet

 

DTU Aqua

Limfjordsrådet
 Institut for Ecoscience  Biologisk Institut  Nationalt Institut for Akvatiske ressourcer  
 

Marin biodiversitet og

eksperimentel økologi

   

Sektion for kystøkologi

 
 @ pst@bios.au.dk Mrf@biology.sdu.dk jekjp@aqua.dtu.dk Torben.joergensen@aalborg.dk,
 # +45 5042 7402

# +45 6550 2606

# +45 61222429 #+45 2520 2156
       

Arbejdsområder:

Arbejdsområder:

Arbejdsområder:

Arbejdsområder:

Ferske, brakvands- og marine områder,

akvatiske økosystemer

Økologi, limnologi, marin biologi   Marin naturgenopretning, limnologi, vandmiljøforvaltning
Øvrige projektdeltagere

 

Dorte Krause Jensen

 

Stiig Markager

 

Karsten Dahl

 

Jørgen Hansen

Professor   Professor   Seniorådgiver   Seniorforsker
Århus Universitet   Århus Universitet   Århus Universitet   Århus Universitet
Institut for Ecoscience - Marin økologi   Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi   Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi    
@ dkj@ecos.au.dk   @ ssm@ecos.au.dk   @ kda@ecos.au.dk   @ joh@ecos.au.dk
# +45 8715 8799   # +45 8715 8582   # +45 8715 8566   # +45 8715 8574
             
Arbejdsområder:   Arbejdsområder:   Arbejdsområder:   Arbejdsområder:
Ferske, brakvands- og marine områder, marin monitering  

Ferske, brakvands- og marine områder, akvatiske økosystemer

 

 

   


   
    
   
             

Annette Bruhn

 

Paula Canal-Vergés

 

Gary Banta

 

Cintia O. Quintana

Seniorforsker   Forsker   Forsker   Lektor
Århus Universitet   Syddansk Universitet   Syddansk Universitet   Syddansk Universitet
Institut for Ecoscience - Marin økologi   Biologisk Institut   Biologisk Institut   Biologisk Institut
@ anbr@ecos.au.dk   @ canal@biology.sdu.dk   @ banta@biology.sdu.dk   @ cintia@biology.sdu.dk
# +45 8715 8797   # +45 6550 2715   # +45 6550 7889   # +45 6550 9191
             
Arbejdsområder:   Arbejdsområder:   Arbejdsområder:   Arbejdsområder: 
Marin biologi, alger, klima   Økologi,  marin biologi, biodiversitet   Akvakultur og biologi   Gyldensteen-projektet og marine virkemidler
 
   
   
   
             

Erik Kristensen

 

Camille Fanny Charlotte Saurel

 

Pernille Nielsen

 

Tim Wilms

             
Professor   Forsker   Seniorforsker   Postdoc
Syddansk Universitet   DTU Aqua, Nationalt Institut for Akvatiskeressourcer   DTU Aqua, Nationalt Institut for Akvatiske ressourcer   DTU Aqua, Nationalt Institut for Akvatiske ressourcer
Biologisk Institut   Sektion for kystøkologi   Sektion for kystøkologi   Sektion for kystøkologi
@ ebk@biology.sdu.dk   @ csau@aqua.dtu.dk   @ peniel@aqua.dtu.dk   @ timw@aqua.dtu.dk,
# +45 6550 2754   # +45 6115 0162   # +45 9351 1410    
             
Arbejdsområder:    Arbejdsområder:   Arbejdsområder:   Arbejdsområder:
Gyldensteen-projektet og marine virkemidler   Muslinger, akvakultur, fiskeri   Muslinger, akvakultur, fiskeri   Marin biologi, fisk, naturgenopretning
 
   
   
   
             

Daniel Patrick Taylor

 

 Karen Timmermann

 

Jon C. Svendsen

 

Kristoffer Piil

Postdoc   Professor   Seniorforsker   Biolog og Projektleder
DTU Aqua, Nationalt Institut for Akvatiske ressourcer   DTU Aqua, Nationalt Institut for Akvatiske ressourcer   DTU Aqua, Nationalt Institut for Akvatiske ressourcer   Limfjordsrådet
Sektion for kystøkologi   Sektion for kystøkologi   Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi    
@ dtay@aqua.dtu.dk   @ karti@aqua.dtu.dk   @ jos@aqua.dtu.dk   @ kristoffer.piil@aalborg.dk
# +45 9351 8975   # +45 9351 0381   # +45 9351 1663   # + 45 2061 3305
             
Arbejdsområder:   Arbejdsområder:   Arbejdsområder:   Arbejdsområder:
Akvakultur, muslinger, næringsstoffer   Havbiologi, vandkvalitet, næringsstoffer   Havbiologi, marin naturgenopretning   Marin naturgenopretning, marin biologi, vandmiljøforvaltning

 

______________________________________________________________

Redaktør af website: Henrik Rosenskjold, projektleder Limfjordsrådets Sekretariat

Ved fejl, mangler og rettelser kan henvendelse ske på henrik.rosenskjold@aalborg.dk